Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie konkursu na reaalizację zadania publicznego

28-04-2015

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

 

1. Konkurs obejmuje prowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach VI szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Dofinansowanie otrzymają programy:

1) promujące zdrowy styl życia, koncentrujące się na pozytywnych działaniach zmierzających do osiągania pozytywnej tożsamości młodzieży,

2) rozwijające pozytywne aspekty psychiki dziecka, uczące prawidłowych relacji
z innymi ludźmi, uczące jak radzić sobie ze stresem i nieprzyjemnymi emocjami, jak rozwiązywać konflikty i wzmac­niać poczucie własnej wartości.

3) programy szczególnie rekomendowane przez PARPA lub MEN.

 

2. Termin realizacji zadania: od podpisania umowy i nie dłużej niż do 30 listopada 2015 r.

3. Termin składania wniosków: do 20 maja 2015 r.

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 dni od upływu terminu składania wniosków.

Pliki do pobrania

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-04-28
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2015-04-28
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janowska