Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego

22-05-2015

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 109/2015 z dnia 21 maja 2015 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, pod nazwą „Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci     i młodzieży”” – DEBATA.

Na realizację zadania, o którym mowa wyżej wpłynęła jedna oferta.

Kwotę 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przyznano dla pani Katarzyny Tadra.

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-05-22
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2015-05-22
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janowska