Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego.

18-05-2016

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 312/2016 z dnia 18 maja 2016 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, pod nazwą „Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.

Na realizację zadania, o którym mowa wyżej wpłynęła jedna oferta.

Kwotę 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) przyznano dla pani Katarzyny Tadra.

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-05-18
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2016-05-18
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janowska