Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia

12-04-2013

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, pod nazwą – Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – DEBATA.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, pod nazwą Prowadzenie na terenie szkół podstawowych i gimnazjów lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – DEBATA.

 

 

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

 

 

1. Konkurs obejmuje prowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach VI szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Dofinansowanie otrzymają programy:

- promujące zdrowy styl życia, koncentrujące się na pozytywnych działaniach zmierzających do osiągania pozytywnej tożsamości młodzieży,

- rozwijające pozytywne aspekty psychiki dziecka, uczące prawidłowych relacji z innymi ludźmi, uczące jak radzić sobie ze stresem i nieprzyjemnymi emocjami, jak rozwiązywać konflikty i wzmac­niać poczucie własnej wartości.

- programy szczególnie rekomendowane przez PARPA lub MEN.

 

2. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy i powinien trwać nie dłużej niż do 30 listopada 2013r.

3. Termin składania wniosków: do 2 maja 2013 r.

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 13 maja 2013 r.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-04-12
Osoba udostępniająca na stronie: Mieczysław Nalepa
Data modyfikacji: 2013-04-15
Osoba modyfikująca: Maria Siudem