Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.

20-06-2017

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 538/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 pod nazwą „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami (wypoczynek wakacyjny)”.

1 Środki finansowe przyznano:
- Kołu Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo przy Zarządzie Gminnym TPD w Nowej Dębie - 2 500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych),
- Chorągwi Podkarpackiej ZHP, Hufcowi Tarnobrzeg, Szczepowi Drużyn „Jedynka” w Nowej Dębie - 12 500 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych),
- Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddziałowi Parafialnemu w Chmielowie - 9 500 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych),
- Miejskiemu Klubowi Sportowemu "Stal" w Nowej Dębie - 10 500 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych);
2 Nie przyznano środków finansowych Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Stalowej Woli.

 

SM/MN

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-06-20
Osoba udostępniająca na stronie: Mieczysław Nalepa
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: