Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia

08-05-2013

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – WYPOCZYNEK WAKACYJNY

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego

z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.Konkurs obejmuje realizację następującego zadanie:

OBSZAR 2 – Wypoczynek dzieci i młodzieży.

Zadanie organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami (wypoczynek wakacyjny).

 

Kwota - 31 500 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych).

Metody realizacji:

  • wypoczynek poza miejscem zamieszkania - minimum 7 dni wypoczynku,

  • wypoczynek w miejscu zamieszkania (półkolonia) – minimum 10 dni zorganizowanych zajęć.

     

Preferowani uczestnicy ze wskazania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Termin realizacji zadania – od 28 czerwca 2013 r.  - do 31 sierpnia 2013 r.

Termin składania wniosków – do 28 maja 2013 r.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-05-08
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2013-05-08
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janowska