Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

14-05-2013

    Zarządzeniem nr 491/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 13 maja 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji i organizacji wolontariatu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa.

 

    Na realizację zadania publicznego z obszaru 4 – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, zadanie - Realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej, organizacja wydarzeń kulturalnych przyznaje się:
a) Towarzystwu Włościańskiemu Ługi na zadanie „Rowerowa Parafiada 2013”– dotację w wysokości 3000 zł,
b) Stowarzyszeniu na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy na zadanie „VI Piknik Rodzinny – Dobre bo nasze” – dotację w wysokości 5500 zł,
c) Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu na zadanie „Majówka przy Zybury – trzy godzinki dla rodzinki” – dotację w wysokości 5000 zł.

 

    Na realizację zadania publicznego z obszaru 6 – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Fundacji Fundusz Lokalny SMK na zadanie „Wygraj w tysiąca” – dotację w wysokości 3 600 zł.

 

    Na realizację zadania publicznego z obszaru 9 – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, przyznaje się Nowodębskiemu Kołu Diabetyków na zadanie „Profilaktyczne badanie poziomu cholesterolu, cukru i ciśnienia”– dotację w wysokości 2 916 zł.

 

    Na realizację zadania publicznego z obszaru 10 – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, przyznaje się:
1) Polskiemu Związk Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie „50-lecie związku i Dzień Seniora” – dotację w wysokości 3000 zł,
2) Stowarzyszeniu Wsparcie na zadanie „Senior w Gminie – wspieranie i inicjowanie aktywności emerytów, osób starszych i niepełnosprawnych” dotację w wysokości 1500 zł.

 

    Na realizację zadania publicznego z obszaru 11 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przyznaje się:
1) Stowarzyszeniu Wsparcie na zadanie „Wsparcie dla aktywnego wypoczynku rowerowego 2013” dotację w wysokości 2000 zł,
2) Okręgowi Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu na zadanie „Zawody Rodzinne” dotację w wysokości 500 zł,
3) Stowarzyszeniu na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy na zadanie „Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej” dotację w wysokości 500 zł,
4) Stowarzyszeniu Inspiracja na zadanie „Boks, Kickboxing jako zajęcia i pokazy otwarte dla dzieci i młodzieży” dotację w wysokości 3300zł.

 

Burmistrz

Wiesław Ordon

 

RL/MS

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-05-14
Osoba udostępniająca na stronie: Maria Siudem
Data modyfikacji: 2013-05-14
Osoba modyfikująca: Maria Siudem