Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację programów profilaktycznych

17-05-2013

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 493/2013z dnia 13 maja 2013 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, pod nazwą „Realizacja programów profilaktycznych w szczególności w szkołach podstawowych i gimnazjach” – DEBATA.

Na realizację zadania, o którym mowa wyżej wpłynęła jedna oferta. Kwotę 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przyznano dla pani Katarzyny Tadra.

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-05-17
Osoba udostępniająca na stronie: Mieczysław Nalepa
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: