Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

15-04-2019

    Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, polityki społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa.

 

Na realizację zadania publicznego z obszaru –  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego:

 

 1. Kołu Gospodyń Wiejskich w Jadachach „Jagodzianki”– na zadanie – „Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba (wycieczka rowerowa)” przyznaje się dotację w wysokości 1000 zł.

 

 1. Stowarzyszeniu na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy na zadanie „Patriotyczny Piknik Rodzinny” przyznaje się dotację w wysokości – 3250 zł.

 

 1. Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu na zadanie – „XVI Zeszyt historyczny” przyznaje się dotację w wysokości 3000 zł.

 

 1. Kołu Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli – na zadanie – „Jesienne Spotkania Pokoleń” przyznaje się dotację w wysokości 1500 zł.

 

 1. Towarzystwu Włościańskiemu Ługi – na zadanie – „Moja Mała Ojczyzna” przyznaje się dotację w wysokości 3250 zł.

 

 1. Nowodębskiemu Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – na zadanie – „Majówka przy Zybury- trzy godzinki dla rodzinki” – „Rodzinkowo, zdrowo i sportowo” przyznaje się dotację w wysokości 3250 zł.

 

 1. Stowarzyszeniu Poręba – na zadanie – „Cykl 8 spotkań/wykładów o sztuce współczesnej połączonych z prezentacją prac artysty/artystów oraz udziałem w realizacji i prezentacji filmu „Podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa” będącego częścią działań artystyczno-edukacyjno-kulturalnych” przyznaje się dotację w wysokości 1500 zł.

 

 1. Stowarzyszeniu Veritas et Bonum – na zadanie– „Piknik rodzinny” przyznaje się dotację w wysokości 3250 zł.

 

 

Na realizację zadania publicznego z obszaru – polityki społecznej

 

 1. Stowarzyszeniu Przyjaciół Chmielowa – na zadanie – „Sprawni i aktywni”  przyznaje się  dotację w wysokości 3760 zł

 

 1. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na zadanie – „Dzień Seniora” przyznaje się dotację w wysokości 3310zł

 

 1. Nowodębskiemu Kołu Diabetyków – na zadanie – „Edukacja i profilaktyka, integracja i wypoczynek” przyznaje się dotację w wysokości 2720 zł

 

 1. Towarzystwu Włościańskiemu Ługi – na zadanie – „Aktywni 50+” przyznaje się dotację w wysokości 5210 zł.

 

 

   Na realizację zadania publicznego z obszaru –  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

 

 1. Stowarzyszeniu Przyjaciół Chmielowa – na zadanie – „Łączy nas taniec”  przyznaje się dotację w wysokości 1100 zł.

 

 1. Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalne na zadanie – „XX Biegi Uliczne” przyznaje się dotację w wysokości 2500 zł.

 

 1. KS Cygany – na zadanie – „Zawody sportowe wakacje 2019” przyznaje się dotację w wysokości 2200 zł.

 

 1. PZW – na zadanie – „Organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba” przyznaje się dotację w wysokości 1200 zł.

 

 

Na realizację zadania publicznego z obszaru – turystyka i krajoznawstwo:

     

 1. Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalne – na zadanie – „Rajd pieszy ścieżką dydaktyczną Rozalin oraz impreza na orientację” przyznaje się dotację w wysokości 1000 zł.

 

 1. Towarzystwu Włościańskiemu Ługi – na zadanie– „Rodzinny Rajd Rowerowy” przyznaje się dotację w wysokości 1000 zł.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2019-04-15
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2019-04-15
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem