Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację programu profilaktycznego.

23-05-2019

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba Nr 107/2019 z dnia 22 maja 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, pod nazwą „Prowadzenie na terenie szkół podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.
Na realizację zadania, o którym mowa wyżej wpłynęła jedna oferta.
Kwotę 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przyznano pani Katarzynie Tadra.

 

SM/MN

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-05-23
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: