Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

01-07-2013

 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 523/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

 

1. Na realizację zadania publicznego z obszaru 2 - wypoczynek dzieci i młodzieży, zadanie
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami - wypoczynek wakacyjny ”, przyznaje się:

a)      Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Parafialny Chmielów – dotację w wysokości 8 500 złotych (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych).

b)      Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie - dotację w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

c)       Związkowi Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Tarnobrzegu - dotację w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

d)      Kołu Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowej Dębie - dotację w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

e)      Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Stal” w Nowej Dębie - dotację w wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-07-01
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2013-07-01
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janowska