Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

25-03-2020

    W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz.U. 2020r., poz. 491, oraz Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii Dz. U. nr 522 z 24 marca 2020r. informuję, że realizacja zadań założonych w ramach otwartego konkursu ofert stało się niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, której nie można było przewidzieć. Okolicznością uniemożlwiającą wykonanie zadań jest epidemia w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Minister Zdrowia wprowadził stan epidemii od dnia 20 marca 2020r. do odwołania. W czasie epidemii nie wolno m.in. organizować żadnych imprez, spotkań, zaś od 25 marca obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące przemieszczania się oraz zakaz wychodzenia z domu poza najważniejszymi sytuacjami życiowymi. Realizacja zadań zaproponowanych przez oferentów jest procesem rozciągniętym w czasie, a wprowadzone zakazy uniemożliwiają całkowicie wywiązanie się z zaplanowanych działań. Ponadto nie jest wiadomo, kiedy ustanie stan epidemii, a reprezentowane przez nas podmioty mają obowiązek zapewnić beneficjentom zadań oraz publiczności bezpieczeństwo, co obecnie nie jest możliwe. W związku z powyższym nie przyznaje się żadnej dotacji na realizację zadań złożonych w otwartym konkursie ofert.

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2020-03-25
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2020-03-25
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem