Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków na realizację zadań gminy przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

16-05-2019

Na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

Lista aktualności
Data publikacji: 2020-05-18
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: