Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

08-08-2013

          Zarządzeniem nr 544/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 6 sierpnia 2013 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

          Na realizację zadania publicznego z obszaru 5 – promocja i organizacja wolontariatu, zadanie - Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne przyznaje się Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu na zadanie „ZESZYT nr 10 NOWODĘBSKIEGO TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO (zbiór artykułów o Dębie i gminie) – dotację w wysokości 3000 zł.

 

          Na realizację zadania publicznego z obszaru 6 – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – Towarzystwu Włościańskiemu Ługi na zadanie „Jesienne Spotkanie Pokoleń” – dotację w wysokości 1500 zł.

 

Burmistrz

Wiesław Ordon

 

RL/MM

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-08-08
Osoba udostępniająca na stronie: Mirosław Marek
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: