Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia.

29-04-2021

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 568/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. Środki finansowe przyznaje się na zadanie „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba" - Nowodębskiemu Klubowi Abstynenta w kwocie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Pliki do pobrania

Lista aktualności
Data publikacji: 2021-04-29
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Rodzeń
Data modyfikacji: 2021-04-29
Osoba modyfikująca: Katarzyna Rodzeń