Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia „Wypoczynek Wakacyjny” BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA

18-06-2021

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na 2021 rok pn. „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami (okres zimowy i letni)”. Do konkursu mogły przystąpić organizacje oraz podmioty, których celem działania jest działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Do dnia 31 maja 2021 roku żadna oferta nie wpłynęła, wobec powyższego konkurs pozostawia się bez rozstrzygnięcia.

 

KR/SK

Lista aktualności
Data publikacji: 2021-06-18
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Rodzeń
Data modyfikacji: 2021-06-18
Osoba modyfikująca: Katarzyna Rodzeń