Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

04-08-2021

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej, turystyki i krajoznawstwa, ochrony zdrowia.

 

Na realizację zadania publicznego z obszaru – polityki społecznej

  1. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na zadanie – „Dzień Seniora” przyznano dotację w wysokości 2 495
  1. Kołu Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli  – na zadanie – „Jesienne spotkania pokoleń” przyznano dotację w wysokości 2 495 zł.

 

Na realizację zadania publicznego z obszaru –  turystyki i krajoznawstwa:

Towarzystwu Włościańskiemu Ługi – na zadanie – „Rajd po Puszczy Sandomierskiej” przyznano dotację w wysokości 2 000 zł.

 

Na realizację zadania publicznego z obszaru –  ochrony zdrowia:

Kołu Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli – na zadanie – „Dbam o swoje zdrowie. Zioła z lasowiackiej puszczy” przyznano dotację w wysokości 5 000 zł.

 

 

RL/MS

Lista aktualności
Data publikacji: 2021-08-04
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2021-08-04
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem