Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi "BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA"

03-12-2021

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w ramach wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na 2021 rok pn. „PROWADZENIE NA TERENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY”. Do konkursu mogły przystąpić osoby fizyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające udokumentowane kwalifikacje do prowadzenia programu profilaktycznego "DEBATA". Do dnia 22 października 2021 roku żadna oferta nie wpłynęła, wobec powyższego konkurs pozostawia się bez rozstrzygnięcia.

 

 

KR/SK

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2021-12-03
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Rodzeń
Data modyfikacji: 2021-12-03
Osoba modyfikująca: Katarzyna Rodzeń