Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia

21-04-2022

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 814/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Środki finansowe przyznaje się na zadanie „Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim (osobom uzależnionym i współuzależnionym) z terenu Gminy Nowa Dęba" - Nowodębskiemu Klubowi Abstynenta w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

Pliki do pobrania

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-04-21
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Rodzeń
Data modyfikacji: 2022-04-21
Osoba modyfikująca: Katarzyna Rodzeń