Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

10-05-2022

Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego, polityki społecznej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa.

 

Na realizację zadania publicznego z obszaru –  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego:

Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu na zadanie – „XVII Zeszyt historyczny” przyznaje się dotację w wysokości 2 000 zł.

 

Na realizację zadania publicznego z obszaru – polityki społecznej

Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów – na zadanie – „Dzień Seniora” przyznaje się dotację w wysokości 3 550 zł

Kołu Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli  – na zadanie – „Jesienne spotkania pokoleń” przyznaje się dotację w wysokości 2 300 zł.

Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło nr 12  – na zadanie – „Wędkuj z nami” przyznaje się dotację w wysokości 2 150 zł.

 

Na realizację zadania publicznego z obszaru –  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

Stowarzyszeniu Przyjaciół Chmielowa – na zadanie – „Łączy nas taniec”  przyznaje się dotację w wysokości 1 500 zł.

Nowodębskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalne na zadanie – „XXIII Biegi Uliczne” przyznaje się dotację w wysokości 1 600 zł.

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy – na zadanie – „Turniej piłki siatkowej plażowej” przyznaje się dotację w wysokości 700 zł.

Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Koło nr 12 – na zadanie – „Zawody Rodzinne” przyznaje się dotację w wysokości 500 zł.

Stowarzyszeniu Rozwoju Szkół Prymus – na zadanie – „Biegi na orientację” przyznaje się dotację w wysokości 700 zł.

 

Na realizację zadania publicznego z obszaru –  turystyki i krajoznawstwa:

Towarzystwu Włościańskiemu Ługi – na zadanie – „Rajd po Puszczy Sandomierskiej”  przyznaje się dotację w wysokości 2 000 zł.

 

Na realizację zadania publicznego z obszaru –  ochrony zdrowia:

Kołu Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli – na zadanie – „Dbam o swoje zdrowie. Zioła z lasowiackiej puszczy”  przyznaje się dotację w wysokości 5 000 zł.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-05-10
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2022-05-10
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem