Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia

27-05-2022

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 838/2022 z dnia 26 maja 2022 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziłania Narkomanii na lata 2022-2025 

1. Na realizację zadania „Organizowanie w ramach wypoczynku, kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka oraz niepełnosprawnych”, środki finansowe przyznaje się:

a) Miejskiemu Klubowi Sportowemu "STAL" Nowa Dęba - 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
b) Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Pariafialny w Chmielowie - 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysiecy złotych),
SK/KR

 

Pliki do pobrania

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-05-27
Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Rodzeń
Data modyfikacji: 2022-05-30
Osoba modyfikująca: Katarzyna Rodzeń