Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Małe granty

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego przez Towarzystwo Włościańskie " Ługi"

16-11-2015

    9 listopada 2015 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej  Dębie wpłynęła oferta, złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Towarzystwa Włościańskiego „Ługi” w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi pn. „ Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych”.

 

   Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty ( do 23 listopada 2015 r.), może zgłosić pisemne uwagi dotyczące na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta UMiG) lub drogą elektroniczną na adres: .

 

Lista aktualności

Pliki do pobrania

Data publikacji: 2015-11-16
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2015-11-16
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janowska