Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Małe granty

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego przez Fundację Fundusz Lokalny SMK

27-05-2016

 

    23 maja 2016 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej  Dębie wpłynęła oferta, złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez Fundację Fundusz Lokalny SMK w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

   Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty ( tj. do 3 czerwca 2016 r.), może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty - pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta UMiG) lub drogą elektroniczną na adres: 

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-05-27
Osoba udostępniająca na stronie: Agnieszka Janowska
Data modyfikacji: 2016-05-27
Osoba modyfikująca: Agnieszka Janowska