Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Małe granty

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publ. przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej–Klub Sportowy POGOŃ

10-02-2017

9 lutego 2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Nowej  Dębie wpłynęła oferta, złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy “POGOŃ” w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu promocji miasta i gminy Nowa Dęba – “Organizacja III Nowodębskiego Biegu Żołnierzy Wyklętych”.

 

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty ( do 17 lutego 2017 r.), może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (decyduje data wpływu do Biura Obsługi Klienta UMiG) lub drogą elektroniczną na adres: 

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-02-10
Osoba udostępniająca na stronie: Mirosław Marek
Data modyfikacji: 2017-02-10
Osoba modyfikująca: Mirosław Marek