Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 14/2014 lokalizacji celu publicznego

13-10-2014

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Nowa Dęba

GPN 6733.1.14.2014                                                     Nowa Dęba, 13 października  2014r.

 

                                                   OBWIESZCZENIE
                                                    o wydaniu decyzji

              Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2013 r.  poz. 267) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym       ( j. t. Dz.U. z 2012 r.  poz. 647 )

                                                     z a w i a d a m i a m


                że w dniu 13.10 .2014r. z wniosku  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul.Leśna 1 Nowa Dęba

                                                                                                                                                                                               
została   wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Nr 14/2014  znak: GPN 6733.1.14.2014  dla inwestycji pn. uzupełnienie infrastruktury komunalnej poprzez rozbudowę/modernizację miejskiej sieci wodociągowej na działce nr ew. 274/19 w Nowej Dębie przy ul. Sikorskiego
  


Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia w Urzędzie Miasta  i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 Nowa Dęba pokój nr 111 pierwsze piętro w godzinach pracy urzędu .
W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia obwieszczenia można wnieść odwołanie od decyzji zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Barbara Duda

Kierownik Referatu

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-10-13
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data modyfikacji: 2014-10-13
Osoba modyfikująca: Barbara Duda