Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 10 października 2014 r. GKS.6220.4.2014

14-10-2014

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
GKS.6220.4.2014     

                                      Nowa Dęba, 10 października 2014r.


OGŁOSZENIE

 


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Stowarzyszenia „Dąb” w Nowej Dębie ul. Długa 5 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie toru motocrossowego i infrastruktury towarzyszącej na działce ewid. nr 12 w Nowej Dębie” podaje do publicznej wiadomości, że dniu 10 października w 2014r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „budowie toru motocrossowego i infrastruktury towarzyszącej na działce ewid. nr 12 w Nowej Dębie”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba znak:GKS.6220.4.2014 została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie pod numerem 248/2014.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu z dnia 03.04.2014r. znak:PSNZ.465-10/2014 oraz z dnia 27.08.2014r. znak:PSNZ.465-28/2014, pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.08.2014r. znak:WOOŚ.4240.22.7.2014.MSz-12 można zapoznać się w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, przy ul. Rzeszowskiej 3 - pok. nr 216 II piętro w godzinach pracy Urzędu tj. w pn., śr., czw., pt. od 7³° - 15³°, wt. od 8³° - 16³°.


Burmistrz
Wiesław Ordon

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-10-15
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data modyfikacji: 2014-10-15
Osoba modyfikująca: Ewa Rozenbajgier