Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego Nr7/2014

04-08-2015

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
GPN 6733.1.7.2015                                                                                               Nowa Dęba, 04 sierpnia  2015r.

 

                                                                  OBWIESZCZENIE
                                                                  o wydaniu decyzji

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2013 r.  poz. 267 z późn.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym       ( j. t. Dz.U. z 2015 r.  poz. 199 )

                                                                   z a w i a d a m i a m


    że w dniu 04.08.2015r. z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.   39-460 Nowa Dęba ul. Leśna 1
została wydana   decyzja nr 7/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.  budowa przepompowni ścieków wraz z przebudową podłączeń sieci  do przepompowni i jej zasilenia e.e. na działce nr ewid. 894/1  w obrębie Tarnowska Wola gmina Nowa Dęba 


  


Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia w Urzędzie Miasta  i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 Nowa Dęba pokój nr 111 pierwsze piętro w godzinach pracy urzędu .
W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia obwieszczenia można wnieść odwołanie od decyzji zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.
                                                                                                Z up.Burmistrza

                                                                                                mgr inż.Barbara Duda

                                                                                                Kierownik Referatu

Lista aktualności
Data publikacji: 2015-08-04
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: