Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie konsultacji projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2016-2022"

13-12-2016

   Przedstawiamy Państwu projekt „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2016-2022" z prośbą o zapoznanie się i przedłożenie uwag, które można zgłaszać w terminie do 27 grudnia 2016 r. w formie pisemnej (na załączonym formularzu) - wysyłając swoje propozycje
na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, mailowo - na adres: gmina@nowadeba.pl,  lub osobiście w pok. 303 w godzinach  pracy Urzędu.

 

Czas trwania – 12 – 27 grudnia 2016r.
Miejsce i sposób składania uwag do projektu Strategii:
      - pisemnie – Biuro Obsługi Klienta,
      - pisemnie - pokój 303 UMiG
      - e-mail: gmina@nowadeba.pl
 

Projekt „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2016-2022"  lub do wglądu w pokoju 303.

 

   Prace nad „Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2016-2022” przebiegały w trakcie warsztatów i spotkań z lokalną społecznością, skupioną wokół Zespołu partycypacyjnego, których celem było wypracowanie społecznej wersji strategii. Strategię opracowano poprzez skojarzenie wyników prac zespołów roboczych podczas warsztatów oraz wiedzy i doświadczenia animatorów oraz opiekuna projektu. Wyrażone podczas warsztatów dążenia i oczekiwane kierunki rozwoju, stanowiły podstawę pracy zespołu, który uzyskane informacje uporządkował i wyraził zgodnie z zasadami sztuki tworzenia planów strategicznych, starając się jak najwierniej zachować ich znaczenie wyrażone przez uczestników.

Strategia jest ważnym dla mieszkańców dokumentem,  gdyż wyznacza kierunki iw jakich będzie podążał rozwój Gminy. Chcąc dostosować tak ważny dokument do potrzeb mieszkańców prowadzone są konsultacje społeczne.

 

RL/MS

Lista aktualności
Data publikacji: 2016-12-13
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2016-12-27
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem