Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego Nr 9/2017

07-08-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

GPN 6733.1.5.2017                                                                    Nowa Dęba, 04 sierpnia  2017r.

 

                                                          OBWIESZCZENIE
                                                           o wydaniu decyzji

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( j. t. Dz.U. z 2017 r.  poz.1073 )

                                                           z a w i a d a m i a m

że w dniu 04 sierpnia 2017 r. . została wydana decyzja nr 9/2017  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Nowa Dęba  dla lokalizacji drogi publicznej kategorii gminnej na działkach nr ewid.5292/9, 2622/4, 2628, 5292/26 obręb 0002 Chmielów gmina Nowa Dęba

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia w Urzędzie Miasta  i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 Nowa Dęba pokój nr 111 pierwsze piętro w godzinach pracy urzędu .
W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia obwieszczenia można wnieść odwołanie od decyzji zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.


                                                                                                               Z up.Burmistrza

                                                                                                                mgr inż. Barbara Duda

                                                                                                                Kierownik Referatu

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-08-07
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: