Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"

19-09-2017

    Trwają prace przygotowujące „Program współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.  Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym i zasady współpracy z samorządem. Przygotowaniem projektu zajmuje się Zespół Współpracy, składający się z wybranych na ogólnym spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu. Głównym zadaniem prac Zespołu jest wypracowanie propozycji obszarów i zadań do realizacji. Chcąc dostosować Program do potrzeb organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy prowadzone są równocześnie konsultacje społeczne.
    W związku z powyższym przedstawiamy Państwu projekt „Programu współpracy .. na rok 2018” z prośbą o zapoznanie się i przedłożenie propozycji zadań lub uwag, które można zgłaszać w terminie do 4 października w formie pisemnej - wysyłając swoje propozycje na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, mailowo - na adres: m.siudem@nowadeba.pl  lub osobiście podczas dyżuru konsultacyjnego we wtorek 26 września w godzinach 13.00-16.00 w pok. 303.

Ogłoszone -  Zarządzeniem Nr 577/2017 z dnia 18 września 2017 roku
Czas trwania – 19.09 - 4.10.2017
Miejsce i sposób składania uwag i wniosków do projektu Programu:
      - pisemnie – Biuro Obsługi Klienta UMiG,
      - pisemnie - pokój 303 UMiG
      - e-mail: m.siudem@nowadeba.pl
      - dyżur konsultacyjny: 26 września 2017, godz. 13-16, pokój 303 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-09-19
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2017-09-19
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem