Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego Nr12/2017

20-09-2017

GPN 6733.9.2017                                                         Nowa Dęba, 18 września  2017r.

 

                                                   OBWIESZCZENIE
                                                    o wydaniu decyzji

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   ( j. t. Dz.U. z 2017 r.  poz.778 )

                                                    z a w i a d a m i a m

że w dniu 18 sierpnia 2017 r. . została wydana decyzja nr 12/2017  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie ul.Bandrowskiego 16A 33-100 Tarnów reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Michała Popko
dla inwestycji pn. budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 na odcinku od ZZU nr 1102 do SRP  Machów Siarkopol na działce nr ewid. 1092/1   obręb 0002 Chmielów gmina Nowa Dęba Nowa Dęba.

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia w Urzędzie Miasta  i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 Nowa Dęba pokój nr 111 pierwsze piętro w godzinach pracy urzędu .
W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia obwieszczenia można wnieść odwołanie od decyzji zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

 

                                                                                                               Z up.Burmistrza

                                                                                                               mgr inż. Barbara Duda

                                                                                                               Kierownik Referatu

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-09-20
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: