Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie konsultacji projektu Uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba

21-09-2017

    Trwają prace przygotowujące aktualizację uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, w związku z powyższym przedstawiamy Państwu projekt uchwały z prośbą o zapoznanie się i przedłożenie opinii, które można zgłaszać w terminie do 6 października 2017 r. w formie pisemnej - wysyłając swoje propozycje na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, mailowo - na adres: gmina@nowadeba.pl,  lub osobiście podczas dyżuru konsultacyjnego we wtorek 26 września w godzinach 13.00-16.00 w Referacie Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych (pok. 303).

 

Dokument dostępny na stronie www.nowadeba.pl lub do wglądu w Referacie RL.

Ogłoszone -  Zarządzeniem Nr 578/2017 z dnia 19 września 2017 roku
Czas trwania – 20.09 - 6.10.2017
Miejsce i sposób składania uwag i wniosków do projektu Programu:
      - pisemnie – Biuro Obsługi Klienta UMiG,
      - pisemnie - pokój 303 UMiG
      - e-mail: gmina@nowadeba.pl
      - dyżur konsultacyjny: 26 września 2017, godz. 13-16, pokój 303

Pliki do pobrania

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-09-21
Osoba udostępniająca na stronie: Maryla Siudem
Data modyfikacji: 2017-09-21
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem