Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego Nr 13/2017

25-09-2017

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
GPN 6733.8.2017                                                         Nowa Dęba, 26 września  2017r.

 

                                                       OBWIESZCZENIE
                                                       o wydaniu decyzji

        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym       ( j. t. Dz.U. z 2017 r.  poz.778 )

                                                       z a w i a d a m i a m

że w dniu 25 wrzesnia 2017 r. . została wydana decyzja nr 13/2017  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie  ul.Mszczonowska 4 reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego dla inwestycji pn. przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej na działkach nr ewid.  147/13 i 147/8 w obrębie 0005 Rozalin gmina Nowa Dęba Nowa Dęba.

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia w Urzędzie Miasta  i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 Nowa Dęba pokój nr 111 pierwsze piętro w godzinach pracy urzędu .
W związku z powyższym w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia obwieszczenia można wnieść odwołanie od decyzji zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji.

                                                                                                Z up.Burmistrza

                                                                                                mgr inż. Barbara Duda

                                                                                                Kierownik Referatu

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-09-25
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Duda
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: