Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Alfredówce

28-09-2017

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

 

Nr ewid. nieruchomości, powierzchnia, cena wywoławcza:

Działka nr ewid. 359/54 o powierzchni 0,1333  ha – 28 300 zł + obowiązujący podatek VAT.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

TB1T/00035044/5.

Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana, położona w obrębie Alfredówka-Gmina Nowa Dęba.

Działka nie jest obciążona i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

 

Informacja o sposobie sprzedaży:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa  09.11.2017 r.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

28 września 2017 r.

Lista aktualności
Data publikacji: 2017-09-28
Osoba udostępniająca na stronie: Janusz Szymański
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: