Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"

21-09-2018

Ogłoszenie konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"

    Trwają prace przygotowujące „Program współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.  Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym i zasady współpracy z samorządem. Przygotowaniem projektu zajmuje się Zespół Współpracy, składający się z wybranych na ogólnym spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu. Głównym zadaniem prac Zespołu jest wypracowanie propozycji obszarów i zadań do realizacji. Chcąc dostosować Program do potrzeb organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy prowadzone są równocześnie konsultacje społeczne.
    W związku z powyższym przedstawiamy Państwu projekt „Programu współpracy na rok 2019” z prośbą o zapoznanie się i przedłożenie propozycji zadań lub uwag, które można zgłaszać w terminie do 8 października w formie pisemnej - wysyłając swoje propozycje na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, mailowo - na adres: s.bialas@nowadeba.pl  lub osobiście podczas dyżuru konsultacyjnego 2 października w godzinach 13.00-16.00 w pok. 302.

Ogłoszone -  Zarządzeniem Nr 805/2018 z dnia 21 września 2018 roku
Czas trwania – 21.09 - 08.10.2018
Miejsce i sposób składania uwag i wniosków do projektu Programu:
      - pisemnie – Biuro Obsługi Klienta UMiG
      - pisemnie - pokój 302 UMiG
      - e-mail: s.bialas@nowadeba.pl
      - dyżur konsultacyjny: 2 października 2018r, w godzinach 13:00 - 16:00, pokój 302.

 

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2018-09-21
Osoba udostępniająca na stronie: Sławomir Białas
Data modyfikacji: 2019-09-19
Osoba modyfikująca: Maryla Siudem