Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

02-05-2019

Zgromadzenie publiczne zgłoszone w trybie uproszczonym, zaplanowane zostało na dzień 4 maja 2019 roku w godz. od 12:00 do godz. 18:00 na placu mjr. Jana Gryczmana w Nowej Dębie.

 

     Zawiadomienie zawiera wszystkie elementy wymagane ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach  (Dz.U. z 2018 r. poz. 408 – j.t.)

 

SO/RR

Lista aktualności
Data publikacji: 2019-05-02
Osoba udostępniająca na stronie: Mirosław Marek
Data modyfikacji: 2019-05-02
Osoba modyfikująca: Mirosław Marek