Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania-RZ.ZUZ.4.421.232.2019.RF

22-07-2019

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.07.2019r. - RZ.ZUZ.4.421.232.2019.RF o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Dęba w km 8+610 przyłącza telekomunikacyjnego kablem światłowodowym w rurociągu osłonowym, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 849, obręb 0001 Dęba, jednostka ewidencyjna 182004_4 Nowa Dęba Miasto, powiat tarnobrzeski.  

GKS-AM-Ch

Lista aktualności
Data publikacji: 2019-07-22
Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Rozenbajgier
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: