Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

INFORMACJA DOTYCZĄCA KWARANTANNY

19-03-2020

Wszystkie osoby z terenu powiatu tarnobrzeskiego powracające z zagranicy proszone są o telefoniczne poinformowanie o tym fakcie Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnobrzegu.

tel. 509 824 032

tel. 15 822 63 18

tel. 15 823 66 64

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Co to oznacza?

Każda osoba, która w okresie od 15 marca 2020r. przekroczyła granicę państwową odbywa obowiązkową kwarantannę, trwająca 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy (§2 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. Dz.U. z 2020 poz. 433)

Kwarantannę domową przez okres 14 dni odbywasz pod adresem, który podałeś. Jeśli będziesz odbywać kwarantannę w domu, stosuj się do poniższych zaleceń.

 • Nie opuszczaj domu.
 • Nie wychodź do sklepu.
 • Jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym.
 • Jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy.
 • Nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu.
 • Jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.
 • Używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu.
 • Jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy. Jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości.
 • Wietrz mieszkanie kilka razy dziennie.
 • Zachowaj zasady higieny.
 • Często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów.
 • Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie.
 • W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną (tel. 509 824 032 lub 15 822 63 18) lub zgłoś się na oddział zakaźny (Szpital Powiatowy ul. Żeromskiego 22 w Mielcu tel. 17 780 03 90, unikając transportu publicznego.
 • Udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Do weryfikowania przestrzegania kwarantanny wyznaczeni zostali funkcjonariusze policji - odwiedzą Cię oni w czasie trwania kwarantanny.

W przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady. Lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie. Lista placówek POZ udzielających teleporad w Twojej okolicy jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista Więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl

Więcej informacji na stronie internetowej gov.pl                lub infolinii NFZ: 800 190 590

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5 000 zł.

Osoby wracające z zagranicy są bezwzględnie obowiązane do kwarantanny domowej:

 • Każda osoba chcąca przekroczyć granicę musi w karcie lokalizacyjnej podać dokładny adres, gdzie będzie odbywać kwarantannę domową.
 • Policja będzie sprawdzać przestrzeganie kwarantanny pod wskazanym adresem w karcie lokalizacyjnej. Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny domowej wynosi: 5 000 zł

W przypadku, gdy osoba nie może z ważnych i uzasadnionych przyczyn odbywać kwarantanny domowej w swoim miejscu zamieszkania:

 • pokrywa koszty kwarantanny we wskazanych przez właściwe Gminy miejscach. W tym celu należy indywidualnie kontaktować się z własnym samorządem i ustalić kwestie odpłatności we wskazanych przez gminę miejscach.

W przypadku, gdy Państwo mają trudną sytuację materialną i kwalifikują się do pomocy należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce zameldowania Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wówczas badany jest dochód rodziny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pod nr telefonu 17 867-13-19 można uzyskać podstawowe informacje dla osób,
które powracają z zagranicy i są bezwzględnie zobowiązane do kwarantanny domowej. Informacja ta dotyczy jedynie miejsca odbywania kwarantanny.

Lista aktualności
Data publikacji: 2020-03-19
Osoba udostępniająca na stronie: Damian Bartłomowicz
Data modyfikacji: 2020-03-19
Osoba modyfikująca: Damian Bartłomowicz