Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Komunikat dotyczący ćwiczeń wojskowych od 31 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. z użyciem ostrej amunicji

28-05-2021

      Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba informuje, że w dniach od 31 maja 2021 r. do 9 czerwca 2021 r. na terenie poligonu w Nowej Dębie prowadzona będzie wzmożona działalność ogniowa w ramach ćwiczenia pk. „DRAGON – 21” , w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. prowadzone bedą ćwiczenia i strzelania dzienno - nocne (dotyczy również dni wolnych i świątecznych). We wszystkich ćwiczeniach będzie użyta ostra amunicjia.     

      W związku z powyższym apeluje do mieszkańców okolicznych miejscowości jak i przejeżdżających w pobliżu terenu poligonu o bezwzględnym przestrzeganiu zakazu wstępu na teren poligonu.  Komendant nadmienia, że o zakazie wstępu informują tablice ostrzegawcze, maszty z kulami i oznakowane szlabany zamykające wjazd na drogi poligonowe. W ubiegłych latach nieprzestrzeganie tych zasad było przyczyną wielu tragedii. Teren poligonu jest ciągle patrolowany przez Żandarmerię Wojskową, a osoby łamiące obowiązujący zakaz podlegać będą karom administracyjnym, w tym finansowym.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2021-05-28
Osoba udostępniająca na stronie: Damian Bartłomowicz
Data modyfikacji: 2021-05-28
Osoba modyfikująca: Damian Bartłomowicz