Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

ogłoszenie o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości

28-12-2021

Informacja

 

O wyniku rokowań przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2021 roku na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Nowa Dęba - miasto  Nowa Dęba, składającej się z działek: nr 299/10  o powierzchni 0,0007 ha, nr 299/11 o powierzchni 0,0306 ha, nr 303/2 o powierzchni 0,0260 ha, nr 303/4 o powierzchni 0,0295 ha, nr 304 o powierzchni 0,0611 ha. 

 

1. Data i miejsce przeprowadzonych rokowań:

21.12.2021 r., Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104, rokowania (I przetarg ustny nieograniczony odbył się 26 listopada 2020 roku. II przetarg ustny nieograniczony odbył się 22 kwietnia 2021 roku. III przetarg ustny nieograniczony odbył się 29 czerwca 2021 roku).

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań według katastru  nieruchomości:  działki nr ewid. 299/10  o powierzchni 0,0007 ha, nr ewid. 299/11 o powierzchni 0,0306 ha, nr ewid. 303/2 o powierzchni 0,0260 ha, nr ewid. 303/4 o powierzchni 0,0295 ha, nr ewid. 304 o powierzchni 0,0611 ha położone w obrębie Nowa Dęba – miasto Nowa Dęba. 

 

3. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań według  księgi wieczystej – 

dla działek nr ewid. 304 i 303/2, 303/4 - TB1T/00035552/9.

dla działek nr ewid. 299/10, 299/11 - TB1T/00059930/7.

 

4. Liczba osób dopuszczonych do rokowań – 2

5. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach, imię i nazwisko Nabywcy:

 

Cena wywoławcza -   216 000,00 zł + 23 % podatku VAT.

Najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach – 300 000,00 zł + 23% podatku VAT tj. 69 000,00 zł czyli łącznie 369 000,00 zł.

Nabywca działki: „BEGG” Sp. z o. o.         

 

 

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2021-12-29
Osoba udostępniająca na stronie: Karolina Król
Data modyfikacji: 2021-12-29
Osoba modyfikująca: Karolina Król