Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

01-02-2022

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba


SK.6140.2.2022                                                                  Nowa Dęba, 31 stycznia 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2022 r.
Opinie oraz uwagi o programie można składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przy ul. Rzeszowskiej 3, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres gmina@nowadeba.pl, w terminie od 02 lutego 2022 r. do 24 lutego 2022 r.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Mieczysław Nalepa.
Niewydanie opinii w terminie wskazanym wyżej, uznaje się za akceptację programu.


Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

 

SK/MN

Pliki do pobrania

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-02-02
Osoba udostępniająca na stronie: Mieczysław Nalepa
Data modyfikacji: 2022-02-02
Osoba modyfikująca: Mieczysław Nalepa