Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ogłoszenia, obwieszczenia

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

25-04-2022

Stalowa Wola, dnia 22 kwietnia 2022 r.

 

 

 

   RZ.ZUZ.4.4210.71.2022.AS

 

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

                                                                               

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną, szczególne korzystanie z wód, w związku z inwestycją dotyczącą odwodnienia Małej Uliczki od parkingu przy kościele w miejscowości Cygany, z lokalizacją oraz oddziaływaniem inwestycji na terenie działki nr ew. 1335, 1354, obręb 0003 Cygany, jednostka ewidencyjna 182004_5 Nowa Dęba Gmina, powiat tarnobrzeski, województwo podkarpackie.

 

 

Z-ca Dyrektora

Zarządu Zlewni

Fabian Zięba

 

 

Niniejszą informację zamieszcza się:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej i Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Dęba.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
  3. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Aa.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2022-04-25
Osoba udostępniająca na stronie: Sławomir Białas
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: