Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: GKS.6232.2.2017
Tytuł Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba
Data publikacji 2017-01-05
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_gks.6332.2.2017.pdf - (83,48 KB)
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf - (176,47 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej ogloszenie_gks.6232.2.2017_z_26.01.2017r..pdf
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf