Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.16.2017
Tytuł Kompleksowy nadzór inwestorski dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, gmina Nowa Dęba ”
Data publikacji 2017-02-01
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2017-02-10 11:00
Termin otwarcia ofert 2017-02-10 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (325,06 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.doc
opis_przedmiotu_zamowienia_zal_nr_4_siwz.docx
projekt_umowy_zal_5_siwz.docx
Inne informacje informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty__rl_16.pdf - (147,4 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf - (378,94 KB)