Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: OR.2600.5.2017
Tytuł Dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
Data publikacji 2017-02-03
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2017-02-10 15:00
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu zapytanie_ofertowe.pdf
zalacznik_nr_1_-_wzor_oferty_wykonawcy.pdf
zalacznik_nr_2_-_wykaz_srodkow_czystosci.xlsx
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy.pdf
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty-srodki_czystosci.pdf - (59,27 KB)