Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.2.2017
Tytuł Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Dębie
Data publikacji 2017-03-06
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2017-03-30 11:00
Termin otwarcia ofert 2017-03-30 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (776,87 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
zalacznik_nr_5_do_siwz-_dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_6_do_siwz-_przedmiary_robot.zip
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
zalacznik_nr_8_do_siwz_-_harmonogram_robot.xls
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_20.03.2017.pdf - (191,18 KB)
Zmiana SIWZ siwz_20.03.2017.docx
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy_-_20.03.2017.pdf
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_21.03.2017.pdf - (176,01 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytanie_odpowiedz_nr_1.pdf - (44,58 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
ogloszenie_o_zmienie_ogloszenia_24.03.2017.pdf - (188,26 KB)
Zmiana SIWZ
siwz_24.03.2017.docx - (72,21 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytania_odpowiedzi_02.pdf - (105,74 KB)
Inne informacje informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomienie_o_wyborze_p1.pdf
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_udzieleniu_zamowienia.pdf