Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.3.2017
Tytuł Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
Data publikacji 2017-04-04
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2017-04-20 11:00
Termin otwarcia ofert 2017-04-20 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (354,26 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiary_robot.zip
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
zalacznik_nr_8_do_siwz_-_harmonogram_robot.xls
Inne informacje informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomienie_o_wyborze_umig.pdf
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf