Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.19.2018
Tytuł Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tarnowskiej Woli na działce 475/2 i 475/3
Data publikacji 2018-08-06
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2018-08-21 11:00
Termin otwarcia ofert 2018-08-21 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (1012,07 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
zalacznik_nr_5a_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_5b_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiary_robot.zip
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.doc
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
pytanie_odpowiedz_nr_1_z_dnia_16.08.2018r..pdf - (49,2 KB)
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf - (105,87 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie_o_wyborze_boisko_t._wola.pdf - (95,97 KB)