Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.20.2018
Tytuł Wykonanie 1 sztuki tablicy informacyjnej w ramach projektu Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie
Data publikacji 2018-08-16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2018-08-23 15:30
Termin otwarcia ofert
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
zapytanie_ofertowe_tablica_zalew.pdf - (266,1 KB)
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_tablica_zalew.pdf - (56,85 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadomienie_o_wyborze_tablica_zalew.pdf
zawiadomienie_o_wyborze_18.09.2018.pdf