Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RL.271.2.2019
Tytuł Przebudowa istniejacej klatki schodowej w budynku UMiG celem dostosowania do wymogów przepisów pożarowych wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i oddymiania przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, działka Nr 263/24
Data publikacji 2019-02-27
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert 2019-03-18 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-03-18 11:05
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf - (205,11 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) siwz.docx
zalacznik_nr_5_do_siwz_-_dokumentacja_techniczna.zip
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_przedmiar_robot.pdf
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_projekt_umowy.pdf
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania pytanie_odpowiedz_nr_1_z_07.03.2019.pdf
pytanie_odpowiedz_nr_2_z_08.03.2019.pdf
Inne informacje
informacja_z_otwarcia_ofert_18.03.2019.pdf - (102,23 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_przebudowa_klatki_umig.pdf - (42,95 KB)
Inne informacje
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf - (87,65 KB)